Những bài học kinh doanh vô giá (phần 1)
Những bài học kinh doanh vô giá (phần 1) 9/25/2013 3:25:05 PM
Bài viết này cung cấp cho bạn những bài học kinh doanh vô giá thông qua các video được tổng hợp từ internet.

BÀI HỌC VỀ BÁN HÀNG & TIẾP THỊ

1. Bán lược cho sư2. Nghệ thuật thuyết phục khách hàng3. Chinh phục khách hàng4. Nghệ thuật khai thác nhu cầu khách hàng của Jimmy
Anh Tuấn (Sưu tầm)
Lên đầu trang