Chi tiết tính năng
Chi tiết các tính năng iNGA LiveChat
Chúng tôi tin tưởng người Việt Nam có khả năng làm ra những sản phẩm tốt mà LiveChat là một trong số đó. Hãy khám phá những khả năng mạnh mẽ mà LiveChat mang đến cho bạn.

Những tính năng phía khách hàng


 • Thu hút người dùng
 • Lựa chọn người tư vấn phù hợp
 • Trao đổi, trò chuyện cùng tư vấn viên
 • Gửi tin nhắn khi tư vấn viên không trực tuyến (offline)
 • Kết thúc phiên chat chủ động.
 • Đánh giá chất lượng phiên hỗ trợ

Những tính năng hỗ trợ khách hàng


 • Chat ngay lập tức với khách hàng
 • Nhận biết thông tin khách hàng: thông tin cơ bản, địa chỉ IP, Thành phố, Quốc gia.
 • Tự động tiếp nối lịch sử giao tiếp với khách hàng trước đó.
 • Theo dõi hành vi khách hàng đang chat
 • Chat với  nhiều khách hàng cùng một thời điểm.
 • Chat nội bộ với đồng nghiệp ngay cả khi chat với khách hàng.
 • Quản lý thông tin khách hàng (danh sách khách hàng liên hệ)
 • Xem lịch sử giao tiếp khách hàng, tự động ghép nối với lịch sử giao tiếp trước đó.
 • Xem lịch sử truy vấn thông tin (URL) của khách hàng trên trang web cài đặt chat.
 • Giao diện chat thân thiện, cửa sổ chat trên cùng một màn hình.
 • Không cần cài đặt: phần mềm hoạt động trực tiếp trên trình duyệt, bạn chỉ cần có kết nối internet để sử dụng mà không cần phải cài đặt lên máy tính.
 • Sử dụng tại mọi nơi: bạn có thể hỗ trợ khách hàng dùng ở bất kỳ nơi đâu.

Các tính năng thống kê báo cáo


 • Xem báo cáo thống kê số lượng khách hàng chat, lượng tin nhắn đến, tin nhắn đi cá nhân
 • Biểu đồ báo cáo thống kê số lượng khách hàng chat, lượng tin nhắn đến, tin nhắn đi cá nhân

Tính năng dành cho người quản lý


 • Quản lý danh sách khách hàng, lịch sử giao tiếp toàn hệ thống: nhà quản lý có thể giám sát thông tin khách hàng, lịch sử giao tiếp của đội ngũ tư vấn viên để đưa ra được sự hỗ trợ kịp thời, cũng như hệ thống hóa triển khai quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng 
 • Xem báo cáo thống kê số lượng khách hàng chat, lượng tin nhắn đến, tin nhắn đi tổng hợp
 • Biểu đồ báo cáo thống kê số lượng khách hàng chat, lượng tin nhắn đến, tin nhắn đi tổng hợp
 • Thống kê, biểu đồ so sánh hiệu suất tư vấn của nhân viên tư vấn.

Tính năng quản trị hệ thống


 • Quản lý bộ phận chat.
 • Quản lý danh sách tư vấn viên.
 • Cài đặt chủ động các thông số chat: tiêu đề cửa sổ chat, câu chào khách hàng, câu hỏi sau khi kết thúc phiên chat.....
 • Quản lý người dùng và phân quyền tính năng.

Tính năng khác


 • Tích hợp hệ thống bảng tin chung: sử dụng để thông báo, chia sẻ thông tin đến các tư vấn viên khi cần thiết.
 • Tích hợp không giới hạn website: bạn có nhiều trang web, bạn muốn ở một nơi có thể hỗ trợ tất cả các thông tin khách hàng truy cập vào các website. Bạn chỉ cần có một mã số bản quyền và có thể gắn lên tất cả các trang web của bạn.
 • Khả năng lưu trữ lịch sử giao tiếp không giới hạn: iNGA LiveChat cung cấp khả năng lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử giao tiếp không có giới hạn. Khách hàng đến với bạn và sau 10 năm họ lại quay trở lại, hệ thống đều giúp bạn nhận biết khách hàng một cách tự động. Khả năng này có được do iNGA LiveChat được triển khai trên nền tảng hạ tầng máy chủ được đầu tư bài bản với khả năng lưu trữ thông tin hầu như không giới hạn.

Lên đầu trang