Một số hình ảnh hệ thống
Những hình ảnh tính năng iNGA LiveChat

Giao diện phía khách hàng
Các giao diện chính trên màn hình của khách hàng bao gồm:

lc-web-1.png
lc-web-2.png
lc-web-3.png
Hộp thoại thu hút khách hàng Màn hình lựa chọn tư vấn viên Cửa sổ chat được tích hợp ngay trong website

lc-web-4.png
lc-web-5.png
Hộp thoại thông báo kết thúc phiên chat Đánh giá chất lượng phiên chat


Các tính năng dành cho tư vấn viên

2-cho-tuvanvien-1.png
  2-cho-tuvanvien-2.png
Môi trường trao đổi với đồng nghiệp    Tư vấn khách hàng đồng thời chat với đồng nghiệp


2-cho-tuvanvien-6.png
  2-cho-tuvanvien-4.png
Xem thông tin khách hàng, hành vi khách hàng khi đang trao đổi (chat)   Theo dõi thông tin khách hàng, lịch sử giao tiếp không giới hạn thời gian, lịch sử hành vi khách hàng


Các tính năng thống kê, báo cáo

2-cho-tuvanvien-5.png
  3-bieudo-thongke-2.png
Biểu đồ thống kê tỉ lệ khách hàng/ tin nhắn đi/ tin nhắn đến   Biểu đồ thống kê so sánh hiệu suất giữa các tư vấn viênLên đầu trang