Sứ mệnh - tầm nhìn
Tầm nhìn & Sứ mệnh doanh nghiệp.

Không ngừng đổi mới và sáng tạo nhằm tạo ra các giải pháp đột phá trong cộng đồng công nghệ Việt Nam và thế giới.

Mang những giá trị to lớn mà internet mạng lại cho cuộc sống đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua iNGA đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo những công nghệ vượt trội, đột phá giúp mọi người trực tuyến, kết nối với nhau, với thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ tạo ra các sản phẩm sáng tạo đột phá dẫn đầu xu thế mà còn tạo ra những giải pháp, sản phẩm thực sự mang lại hiệu quả cho công động và xã hội.

Bằng niềm tin mãnh liệt đó, cùng với sức khỏe và tinh nhuệ của đội ngũ nhân sự, chúng tôi đã không ngừng nghỉ để xây dựng và đổi mới liên tục các hệ thống nền tảng công nghệ của mình để từ đó giúp người sử dụng khai thác tối đa những lợi ích to lớn do internet mang lại để nhận về những giá trị tốt đẹp nhất phục vụ cộng đồng Việt Nam.

Nguyên tắc tạo nên giá trị cốt lõi

Để có thể thực hiện được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, chúng tôi có các nguyên tắc căn bản không bao giờ thay đổi làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình như sau:

1. Khách hàng là ông chủ duy nhất

Tại iNGA, khách hàng là ông chủ duy nhất. Khách hàng có thể đuổi việc bất kỳ ai kể cả giám đốc bằng cách sử dụng dịch vụ của công ty khác. Tất cả nhân sự iNGA không phân biệt vị trí, vai trò đều có nghĩa vụ phải mang lại lợi ích và làm hài hòng khách hàng.

2. Đổi mới liên tục

Người iNGA luôn có tinh thần đổi mới và không dừng bước trong phục vụ khách hàng, thực hiện công việc, nghiên cứu, sáng tạo giải pháp đột phá.

3. Tôn trọng cá nhân

Nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản thân và thành công cùng công ty. Luôn biết lắng nghe, dám nói thẳng, chia sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm, đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp không phân biệt vị trí cao thấp cho dù có người không muốn nghe trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Công bằng và bình đẳng trong mọi tình huống.

4. Đề cao tập thể

Cùng chung tầm nhìn và niềm tin phát triển công ty. Hòa đồng, hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ nhau như người một nhà. Luôn nhìn về mục tiêu chung để giải quyết mọi công việc.

5. Làm việc bằng đam mê và trách nghiệm.

Người iNGA làm việc bằng đam mê, nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, dám nghĩ, dám làm. Thực hiện ngay những gì có thể và kiên trì với mục tiêu công việc. khi chưa làm với đam mê và trách nhiệm, hãy thay đổi hoặc dừng lại. Bạn hãy chọn công việc mình đam mê nhất để luôn được tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn thực hiện mục tiêu này.

6. Nhìn lại điều thứ NHÂT.Lên đầu trang