Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo kinh doanh
Tất cả các đại lý chính thức của iNGA đề được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng

Các hình thức đào tạo

  • Đào tạo trực tiếp: áp dụng đối với những đại lý có điều kiện đến văn phòng của iNGA để tham gia đào tạo!
  • Đào tạo trực tuyến: dành cho những đại lý chính thức không tham gia đào tạo trực tiếp được.

Nội dung các chương trình đào tạo


  • Đào tạo sử dụng hệ thống kinh doanh để quản lý công việc và cung cấp dịch vụ!
  • Đào tạo sản phẩm để sử dụng và hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm (demo và quản lý sản phẩm).
  • Đào tạo kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
  • Đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng, marketing, chố hợp đồng...
  • Ngoài các đợt đào tạo chính, iNGA sẽ tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên khi có sản phẩm mới, tính năng mới.
  • Đào tạo khác theo chuyên đề: ngoài ra iNGA còn tổ chức những đợt đào tào khác theo chuyên đề để giúp đại lý gia tăng kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, tiếp thị trực tuyến.


Lên đầu trang