Đưa website vào hoạt động
Đưa website của bạn vào hoạt động
Sau khi đã cài đặt thành công trang web và đăng tải các thông tin lên trang web. Bước tiếp theo giúp bạn đưa website vào hoạt động.

Chọn tên miền cho website

Mỗi website mặc định được tạo một tên miền phụ để giúp bạn thử nghiệm trang web. Bạn cũng có thể sử dụng tên miền này cho website, tuy nhiên để khách hàng có thể dễ dàng nhận biết bạn thì việc có một tên miền (địa chỉ trực tuyến) là cần thiết.

Có rất nhiều nhà cung cấp tên miền trên thị trường, iNGA cũng là một trong số đó. Để đăng ký tên miền, bạn truy cập địa chỉ http://inga.com.vn/info/1/835/-1/bang-gia-ten-mien.aspx. Tại đây cung cấp cho các bạn bảng giá các tên miền quốc tế (.com,.net...) cũng như các tên miền Việt Nam (.vn, .com.vn...). Bạn nhấn vào nút "Đăng ký tên miền" như hình dưới đây.

dang-ky-tenmien.png
Bảng giá tên miền và công cụ đăng ký.

Màn hình đăng ký xuất hiện, bạn gõ tên miền muốn đăng ký vào ô tên miền và nhấn nút "Kiểm tra" như hình vẽ.
dang-ky-tenmien-nhaptenmien.png
Màn hình kiểm tra tên miền

Màn hình kết quả xuất hiện, nếu tên miền chưa được đăng ký, hệ thống sẽ thông báo để bạn có thể đăng ký được tên miền bằng cách nhấn vào nút "Đang ký tên miền".

dang-ky-tenmien-ketquakiemtra.png
Màn hình hiển thị kết quả tên miền và công cụ đăng ký

Sau khi nhấn vào nút "Đăng ký ngay", màn hình đăng ký xuất hiện cho phép bạn nhập thông tin đăng ký tên miền như hình sau.

dang-ky-tenmien-dangky.png
Form đăng ký tên miền

Bạn điền các thông tin sở hữu tên miền và nhấn vào nút "Đăng ký dịch vụ", thông tin đăng ký sẽ được gửi đến công ty iNGA để xử lý và đăng ký tên miền cho bạn.

Như vậy bạn đã hoàn tất việc đăng ký tên miền cho website, tiếp theo bạn sẽ tiến hành quảng bá trang web để mọi người có thể biết đến bạn.
Lên đầu trang