Chính sách tài chính
Chính sách tài chính
Cấp Đại lý và mức chiết khấu

 • Cấp đại lý sẽ được tính dựa vào mức ký quỹ lần đầu hoặc dựa trên tổng số tiền đại lý nộp vào.
 • Chiết khấu được trừ trực tiếp khi đại lý đăng ký dịch vụ trực tuyến.
 • Mức chiết khấu sẽ phụ thuộc vào cấp độ đại lý (Xem bảng chiết khấu theo cấp đại lý)

Chính sách giá bán

 • Đại lý phải sử dụng giá theo giá niêm yết trên website, không được bán phá giá dịch vụ.
 • Khi có sự thay đổi về giá, iNGA sẽ báo trước cho đại lý đối với các trường hợp thay đổi này.
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho đại lý trên thị trường.

Chính sách giá bán

 • Mỗi đại lý được cung cấp một tài khoản kinh doanh trên hệ thống kinh doanh 247 tại địa chỉ http://kinhdoanh.inga.com.vn
 • Đại lý chủ động nạp tiền vào tài khoản khi tiền trong tài khoản đã hết để tiếp tục đăng ký dịch vụ. Khi đăng ký dịch vụ, tài khoản của đại lý sẽ được trực trực tiếp số tiền tương ứng với giá trị dịch vụ/sản phẩm được niêm yết.
 • Để bắt đầu hoạt động chính thức và đăng ký dịch vụ, đại lý tiến hành nạp vào tài khoản của mình số tiền tối thiểu 2.000.000 đ cho lần nạp đầu tiên, số tiền này được sử dụng để đăng ký dịch vụ. Những lần tiếp theo đại lý nạp tiền không giới hạn nhưng tối thiểu là 1.000.000 đ.
 • Đại lý nạp tiền vào tài khoản theo các hình thức: chuyển khoản ngân hàng, trực tiếp tại văn phòng công ty, hoặc nạp tiền thông qua nhân viên của iNGA thu trực tiếp đối với đại lý có trụ sở tại Hà Nội và Tp.HCM.
 • Số tiền đại lý đã ký quỹ được dùng để đăng ký dịch vụ và không được rút lại.Lên đầu trang