THUẬT NGỮ CƠ BẢN CỦA GOOGLE ADWORDS
THUẬT NGỮ CƠ BẢN CỦA GOOGLE ADWORDS 7/3/2014 11:15:42 PM
Sau đây là các từ khóa bạn cần biết khi thực hiện quảng cáo cùng với Google Adwords.
Thuat ngu Google Adwords.jpg
Thuật ngữ sử dụng khi quảng cáo Google Adwords

-          AdWords : Là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Qua Google AdWords bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp đến người dùng chính xác tại thời điểm họ quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn ( Google AdWords giúp quảng bá, bán hàng tăng truy cập, quản lý online, tự động thay đổi nhanh …)

-          Chiến dịch : Là nơi tập trung các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu), ngân sách, vị trí hiển thị, thời gian hiển thị … Tài khoản AdWords có thể có 1 hoặc rất nhiều chiến dịch

-          Điểm chất lượng : Đánh giá quảng cáo, từ khóa và trang đích có liên quan như thế nào với người dùng đang xem quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng cáo dẫn đến mức giá thầu thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn ( Điểm chất lượng được tính mỗi khi từ khóa phù hợp với tìm kiếm người dùng, Điểm chất lượng cao có nghĩa là từ khóa, quảng cáo và trang đích của bạn liên quan đế tìm kiếm của người dùng, Điểm chất lượng sẽ ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo, Điểm chất lượng phụ thuộc vị trsi địa lý và loại mạng hiển thị ..)

-          Giá thầu CPC tối đa : Là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho mỗi nhấp chuột. Thường thì mỗi nhấp chuột thực tế Google thu đều thấp hơn CPC tối đa rất nhiều.

-          Giá thầu CPM tối đa : Là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho 1.000 hiển thị (Số lần quảng cáo được hiển thị)

-          Ngân sách hàng ngày : Số tiền cao nhất bạn sẵn sàng chi trả cho 1 ngày quảng cáo. Quảng cáo sẽ không hiển thị khi ngân sách ngày đã cạn tuy nhiên Google sẽ cho bạn được chạy vượt quá ngân sách 20%. Khi thanh toán thì bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn ngân sách ngày của mình.

-          Nhấp chuột : Khi có người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn thì được tính là 1 nhấp chuột

-          Nhóm quảng cáo : Tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá thầu của bạn. Mỗi 1 chiến dịch sẽ tạo ra các nhóm quảng cáo khác nhau . Nên tạo nhiều nhóm quảng cáo khách nhau cho mỗi sản phẩm dịch vụ để tối ưu cho từ khóa đó. 

-          Số lần hiển thị : Hiển thị được tính khi quảng cáo được hiển thị trên trang tìm kiếm hoặc trang web khác trên mạng hiển thị Google

-          Tài khoản Google : Bao gồm tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào Gmail, AdWords, Analytics, Youtobe … được gọi là tài khoản Google

-          Tối ưu hóa : Tối ưu hóa giúp cải thiện quảng cáo để tăng hiệ quả. Bạn cần tối ưu hóa quảng cáo, từ khóa và giá thầu của mình

-          Trang đích : Chính là trang web sau khi người dùng click vào quảng cáo để vào trang web của bạn.

-          Từ khóa : Từ hoặc cụm từ mô tả sản phẩm dịch vụ của bạn

-          URL hiển thị : Tối đa 35 ký tự của bạn (hoặc 20 ký tự cho WAP) . URL hiển thị sẽ bao gồm domain của bạn kèm theo các ký tự bạn muốn thêm vào có thể là từ khóa

Trên đây là 1 số thuật ngữ cơ bản mà sẽ dùng nhiều trong quá trình làm Google AdWords. 

Theo bui tue . com / thuat-ngu-co-ban-cua-google-adwords
Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi  
Lên đầu trang