Hướng dẫn gửi sản phẩm
Cách thức gửi sản phẩm kinh doanh tại WebApps Store

WebApps Store giúp cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tìm hiểu thông tin và cài đặt các ứng dụng web. Người dùng có thể duyệt và xem các ứng dụng web khác nhau từ các trang web doanh nghiệp, cửa hàng trực tuyến, thông tin đến blog hoặc thương mại điện tử. Khi một ứng dụng được chấp thuận bởi WebApps Store, ứng dụng được thêm vào danh mục kho ứng dụng và sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Trước khi gửi sản phẩm để kinh doanh tại WebApps Store, vui lòng tham khảo thông tin về những quy định đăng tải sản phẩm tại WebApps Store

Yêu cầu dự án triển khai

Đối với ứng dụng web được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET

Để cung cấp sản phẩm cho WebApps Store, dự án mà bạn kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • web.config: Dự án mà bạn muốn kinh doanh phải có file cài đặt này hoặc tương đương để lưu cấu hình kết nối của hệ thống.
 • Có tag <add key="WebUrl" value="http://localhost:2592/www/"/> nằm trong <configuration><appSettings> của file web.config để lưu cấu hình địa chỉ mặc định của web.
 • Có tag <add key="ConnectionString" value="VALUE"/>  nằm trong <configuration><appSettings> của file web.config để lưu kết nối đến cơ sở dữ liệu hệ thống. (Lưu ý: VALUE là giá trị được mã hóa và sẽ được giải mã bằng cách sử dụng bộ thư viện IG.Security.EncodeDecode mà chúng tôi cung cấp). Nêu rõ chuẩn kết nối cơ sở dữ liệu (Vd: OleDB, Client...)
 • Ứng dụng phải có khả năng chạy được trên IIS 7 với .NET Framework 2.0 trở lên.
 • Có tài khoản mặc định đăng nhập vào hệ quản trị sau khi triển khai (tên/mật khẩu).
 • Các nhà phát triển có thể tải dự án mẫu WebStoreWebsiteTemplate để tham khảo tại đây
Nhà phát triển điền tất cả các thông tin yêu cầu phía trên vào file newproject.doc .

Gửi và xét duyệt sản phẩm

Sau khi đã hoàn thành dự án, các nhà phát triển đóng gói dự án (sau biên dịch - không yêu cầu mã nguồn) ở trạng thái sẵn sàng triển khai, với các yêu cầu sau:
 • Tạo một folder chứa dự án. Ví dụ: newproject.
 • Tạo folder app nằm trong folder newproject vừa tạo. Copy dự án đã biên dịch vào folder app này.
 • Tạo folder db nằm trong folder newproject vừa tạo. Copy cơ sở dữ liệu đã backup (.bak) của dự án vào folder db này.
 • Tạo folder img để chứa các hình ảnh đại diện (nếu có). Copy các hình ảnh biểu trưng sau triển khai của dự án vào folder img này.
 • Copy file mô tả thông số kỹ thuật theo các yêu cầu ở phía trên vào folder newproject.
 • Copy file hướng dẫn triển khai dự án vào folder newproject.
 • Copy file hướng dẫn sử dụng sản phẩm vào folder newproject.
 • Nén .zip toàn bộ folder newproject thành file newproject.zip
Sau khi hoàn thành các bước trên, cá nhà phát triển gửi dự án về cho chúng tôi bằng cách đưa lên một địa chỉ trực tuyến (public url) và gửi mail địa chỉ tải về địa chỉ: apps[at]marketplace.vn 

Sau tối đa 3 ngày xét duyệt, nếu được chấp nhận, dự án sẽ được đăng tải và kinh doanh tại kho ứng dụng WebApps Store.


Lên đầu trang