Cài đặt thông số web
CÀI ĐẶT THÔNG SỐ WEB
Bài viết này hướng dẫn quý khách cài đặt các thông số của website  bao gồm: cài đặt ngôn ngữ, tiêu đề, từ khóa trang web, từ khóa mô tả, thời gian tìm kiếm, cấu hình Seo, Email hệ thống ,và cấu hình đăng nhập quản trị

Sau khi đăng nhập hệ thống quản trị website, Quý khách chọn "Cấu hình chung"

cau hinh chung.gif

Bước 1:  Cài đặt ngôn ngữ

Cài đặt ngôn ngữ mặc định khi vào website, quý khách không tự chỉnh khi chưa được tích hợp tính năng này:

tieu de trang.jpg


Bước 2: Tiêu đề trang và từ khóa trang web

Tiêu đề:  là phần tiêu đề hiển thị khi vào website

Từ khóa mô tả: từ ngữ, thuật ngữ dùng để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm, không  hạn chế số lượng tìm kiếm, viết có dấu, không dấu, cách nhau bằng dấu ; hoặc  dấu ,

ngon ngu1.jpgBước 3: Cấu hình SEO

Cấu hình các công cụ hỗ trợ SEO như
Google Analytics , cấu hình Share

seo1.jpg

Bước 4: Email hệ thống

Các thông tin liên hệ khi gửi đến website sẽ tự động gửi đến email của người quản trị . Quý khách vui lòng điền email và mật khẩu

mail he thong.jpg

Như vậy là đã hoàn tất việc cài đặt thông số website.

Chúc Quý vị và các bạn thao tác thành công!

Lên đầu trang