Hướng dẫn sử dụng tính năng bảng điểm ở website trường học
Hướng dẫn sử dụng tính năng bảng điểm ở website trường học
Bài viết này hướng dẫn quý khách quản trị tính năng bảng điểm của website trường học  bao gồm: Quản lý khối học, Quản lý niên khóa, Quản lý môn học, Quản lý lớp, Quản lý khối môn học, Import bảng điểm, Cấu hình

Sau khi đăng nhập hệ thống quản trị website, Quý khách chọn "Quản lý bảng điểm"

  index.jpg

Để xem hướng dẫn chi tiết cho từng model quản lý quý khách có thể vào đường link bên dưới:

Lên đầu trang