Quản trị người dùng
Quản trị người dùng
Là tính năng phân quyền người dùng quản trị website, tạo tài khoản cho người quản trị website và phân quyền quản trị cho tài khoản đó.

Bước 1:  Tạo tài  khoản hệ thống 


-  Sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị website ,Quý khách  chọn " Cấu  hình chung" 


cau hinh website - h1.jpg-  Sau đó Quý khách chọn " Tài khoản hệ thống " :

tai khoan he thong - h1.jpg


Bước 2:  Sau khi Quý khách chọn" Tạo  tài khoản hệ thống "  cửa sổ giao diện sẽ hiển thị như sau 

tai khoan he thong - h2.jpg

- Tên đăng nhập: Đặt tên người dùng
- Mật khẩu: Đặt mật khẩu quản trị
- Tích chọn các modul của hệ thống để  phân quyền cho tài khoản được tạo
- Thêm vào: Tài khoản đã được khởi tạo

Như vậy là đã hoàn thiện cách thức Tạo tài khoản quản trị người dùng  của website.


Chúc Quý khách thành công!

Lên đầu trang