Hướng dẫn sử dụng tính năng thông báo
Hướng dẫn sử dụng tính năng thông báo
Bài viết này hướng dẫn quý khách quản trị tính năng thông báo của website trường học  bao gồm: Quản lý loại thông báo, thông báo điểm, thông báo sự kiện, lịch sử và cấu hình

Sau khi đăng nhập hệ thống quản trị website, Quý khách chọn "Thông báo"

  thongbao.jpg

Để xem hướng dẫn chi tiết cho từng model quản lý quý khách có thể vào đường link bên dưới:

Lên đầu trang