Tạo danh mục tùy chọn cho sản phẩm
TẠO DANH MỤC TÙY CHỌN CHO SẢN PHẨM
Chào mừng Quý khách đến với hệ thống quản trị website tại iNGA-WebStore !

Để tạo danh mục tùy chọn cho sản phẩm, mời Quý khách xem thông tin hướng dẫn của chúng tôi.

Bước 1: Sau khi đăng nhập quản trị, mời Quý khách chọn "Sản phẩm"

San pham.png
Giao diện quản trị hệ thống iNGA-WebsSore


Bước 2: Quý khách chọn "Nhóm sản phẩm"

nhom san pham1.png
Giao diện danh mục sản phẩm

Trong phần này, Quý khách chọn thêm mới, xóa hoặc chỉnh sửa các danh mục trong nhóm sản phẩm

nhom san pham.png
Giao diện nhóm sản phẩm


Bước 3: Quý khách nhập thông tin trong danh mục nhóm sản phẩm

Quý khách điền thông tin: 
- Tiêu đề: 
- Vị trí: Mời Quý khách tìm hiểu thêm
- Số tin hiển thị: Số tin hiển thị trong danh mục
- CSS Class: Mời quý khách tìm hiểu thêm
- Thứ tự:
- Trạng thái: Chọn trạng thái
Quý khách Click "Thêm vào"

nhom san pham2.png
Giao diện tạo danh mục nhóm sản phẩm

Bước 4: Đưa sản phẩm vào nhóm 

Sau khi đã tạo danh mục nhóm sản phẩm thành công, Quý khách chọn "DS sản phẩm"

DS san pham.png

Quý khách chọn sản phẩm cần đưa vào nhóm.

dua vao nhom.png
Giao diện danh sách sản phẩm

- Quý khách chọn danh mục cần đưa sản phẩm
- Chọn mũi tên di chuyển sang ô bên tay trái
- Chọn "Lưu/cập nhật" để hoàn tất

dua vao nhom2.png
Giao diện thêm sản phẩm vào nhóm


Như vậy là đã hoàn tất việc tạo danh mục tùy chọn cho sản phẩm.

Chúc Quý vị và các bạn thao tác thành công!

Lên đầu trang