Những bài học kinh doanh vô giá (phần 2)
Những bài học kinh doanh vô giá (phần 2) 9/25/2013 3:35:35 PM
Bài viết này cung cấp cho bạn những bài học kinh doanh vô giá thông qua các video được tổng hợp từ internet.

LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC


Lắng nghe đối phương bán hàngCHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


Giá trị của một con vít. Bài học vô giá trong kinh doanhKINH DOANH


Đối thủ - người cho ta phát triển


 

 

 

 

Anh Tuấn (Sưu tầm)
Lên đầu trang