Tạo danh mục tin tức
Tạo danh mục tin tức

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thức quản lý danh mục tin tức. Tin tức là một trong những thành phần không thể thiếu được của một website, tính năng này không chỉ thực hiện chức năng thông báo, marketing, làm phong phú website mà còn có nhiệm vụ quảng bá, hỗ trợ quá trình Seo website một cách rất hiệu quả. Để quản lý được danh mục tin tức, bạn thực hiện theo các bước như sau:


Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị website OWF. Đồng thời, điền đúng và đầy đủ tên tài khoản, mật khẩu quản trị và click vào nút:   Nutdangnhap.jpg.

4.e1.jpg

Hình 1: Giao diện khi đăng nhập vào hệ thống quản trị website OWF
.


Bước 2
: Sau khi đăng nhập thành công, bạn nhấp chuột vào mục: "Thông tin - Tin tức".

5.a2.jpg

Hình 2: Giao diện sau khi đăng nhập thành công hệ thống quản trị website OWF
.


Bước 3: Dưới đây là giao diện của: "Quản lý danh mục tin".

5.a3.jpg

Hình 3.1: Giao diện của mục "Quản lý danh mục tin" trong hệ thống quản trị website OWF.5.a4.jpg

Hình 3.2: Giao diện của"Quản lý danh mục tin"  đã nhập mẫu trong hệ thống quản trị website OWF.


Bước 4
: Quý vị lựa chọn:
- Chỉnh sửa, thay đổi một danh mục tin tức, click vào biểu tượng chiếc bút chì màu vàng biểu tượng chỉnh sửa.jpg bên phải màn hình.
- Xóa danh mục tin tức, click vào biểu tượng thùng rác màu xanh thungrac.jpg

- Thêm mới danh mục tin tức, click vào: "Thêm mới".

5.a5.jpg

Hình 4.1: Giao diện của mục "Quản lý danh mục tin" trong hệ thống quản trị website OWF.

- Điền và lựa chọn các thông tin cần thiết để thêm mới danh mục tin tức và sử dụng nút: Themvao.jpg để lưu lại các thông tin vừa cập nhật.

5.a6 (sua).jpg

Hình 4.2: Giao diện của mục "Thêm mới danh mục tin" trong hệ thống quản trị website OWF.


5.a7.jpg

Hình 4.3: Giao diện của mục "Thêm mới danh mục tin"  sau khi thêm mới danh mục thành công.Như vậy là quá trình tạo mới danh mục tin tức đã hoàn tất.

Lên đầu trang