TẠO NHÓM THÔNG TIN TÙY BIẾN
TẠO NHÓM THÔNG TIN TÙY BIẾN


Chào mừng Quý khách đến với hệ thống quản trị website tại iNGA Webstore !

Để tạo nhóm thông tin tùy biến, mời Quý khách xem thông tin hướng dẫn của chúng tôi.

Bước 1: Sau khi đăng nhập quản trị, mời Quý khách chọn "Thông tin - Tin tức"


5.a2.jpg

Giao diện quản trị hệ thống iNGA Webstore


Bước 2: Quý khách chọn "Quản lý nhóm tin"

5.c2.jpg
Giao diện danh mục thông tin - tin tức

Trong phần này, Quý khách chọn thêm mới, xóa hoặc chỉnh sửa các danh mục trong Quản lý nhóm tin.

5.c3.jpg
Giao diện quản lý nhóm tin

Bước 3: Quý khách nhập thông tin trong danh mục nhóm tin tức

Quý khách điền thông tin: 
- Tiêu đề: 
- Vị trí: Mời Quý khách tìm hiểu thêm
- Số tin hiển thị: Số tin hiển thị trong danh mục
- CSS Class: Mời quý khách tìm hiểu thêm
- Thứ tự:
- Trạng thái: Chọn trạng thái
Quý khách Click "Thêm vào"

5.c4.jpg
Giao diện danh mục tạo nhóm thông tin tùy biến

Bước 4: Đưa tin tức vào nhóm

Sau khi đã tạo danh mục nhóm tin tức thành công, Quý khách chọn "Đưa vào nhóm" ngay phía dưới tiêu đề tin tức để đưa thông tin, tin tức đó vào nhóm đẫ tạo.


5.c5.jpg
Giao diện danh mục tin tức

- Quý khách chọn danh mục cần đưa tin tức
- Chọn mũi tên di chuyển sang ô bên tay trái
- Chọn "Lưu/cập nhật" để hoàn tất

5.c6.png
Giao diện thêm tin tức vào nhóm

Như vậy là đã hoàn tất việc tạo nhóm thông tin tùy biến.

Chúc Quý khách thành công!
Lên đầu trang