Quản lý hình ảnh, biểu trưng
Quản lý hình ảnh, biểu trưng
Bước 1: Tạo tiêu đề quảng cáo
- Sau khi đăng nhập hệ thống quản trị website, Quý khách chọn " Hình ảnh quảng cáo"
10-07-2014 4-37-37 CH.png

- Sau đó Quý khách chọn " Vị trí quảng cáo" để thêm vào

10-07-2014 4-38-52 CH.png
- Quý khách nhập tên tiêu đề cần thêm và ấn cập nhật.
10-07-2014 4-59-27 CH.png
Bước 2: Tạo danh sách quảng cáo
- Quý khách chọn " Danh sách quảng cáo", sau đó chọn danh mục để thêm vào
10-07-2014 4-41-46 CH.png
- Quý khách nhập tên tiêu đề, chọn hình ảnh từ máy tính sau đó ấn cập nhật.
10-07-2014 4-50-33 CH.png
Chúc Quý khách thao tác thành công !

Lên đầu trang