QUẢN LÝ Ý KIẾN PHẢN HỒI
QUẢN LÝ Ý KIẾN PHẢN HỒI
Chào mừng Quý khách đến với hệ thống iNGA-WebStore!

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý vị cách thức: Quản lý ý kiến phản hồi. Sau khi khách hàng xem thông tin và bình luận sản phẩm tại website, phần ý kiến phản hồi tự động được cập nhật vào danh mục "Quản lý phản hồi" của hệ thống quản tri website.

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống quản trị website, Quý khách chọn "Quản lý phản hồi"

quan ly phan hoi.jpg
Giao diện quản trị website


Quý khách chọn vào chưa duyệt, để xem thông tin phản hồi mới nhất của khách hàng. Trong phần này, Quý khách sẽ thấy được:

- Thông tin khách hàng
- Danh mục sản phẩm mà khách hàng phản hồi
- Thời gian phản hồi thông tin
- Quý khách chọn "Xem" để xem thông tin phản hồi của khách hàng
- Quý khách chọn "Xóa" để xóa phản hồi thông tin của khách hàng

bảng danh sách thông tin phản hồi KH.jpg
Giao diện quản lý ý kiến phản hồi 


Trong bảng hiển thị thông tin chi tiết phản hồi của khách hàng, Quý khách sẽ thấy được:

- Tên khách hàng
- Email - Điện thoại
- Tiêu đề
- Nội dung phản hồi của khách hàng
- Quý khách chọn vào trạng thái để xác nhận đã xem thông tin phản hồi
- Chọn "Lưu" để lưu thông tin phản hồi
- Chọn "Hủy bỏ" để trở về bảng danh sách thông tin phản hồi
- Chọn "Trả lời" để phản hồi lại thông tin cho khách hàng

Bảng chi tiết phản hồi thông tin của KH.jpg
Bảng thông tin chi tiết phản hồi của khách hàng 


Trong bảng trả lời phản hồi thông tin khách hàng, Quý khách nhận đầy đủ thông tin.

- Tên người trả lời
- Email - Điện thoại
- Tiêu đề
- Nội dung trả lời
- Click chọn " Gửi câu trả lời tới mail người phản hồi"
- Click chọn "Trả lời" 
- Click chọn "Trở lại" để xem thông tin chi tiết phản hồi của khách hàng.


Bảng thông tin trả lời khách hàng.jpg

Bảng trả lời phản hồi thông tin cho khách hàng 


Sau khi đã trả lời phản hồi thông tin khách hàng, Quý khách sẽ thấy được bảng danh sách các thông tin phản hồi của khách hàng và danh sách các trả lời phản hồi.

Bảng thông tin đã phản hồi cho KH.jpg
Bảng danh sách các phản hồi - bình luận

Như vậy là đã hoàn tất việc quản lý ý kiến phản hồi.

Chúc Quý khách thành công !
Lên đầu trang