Quản lý Liên hệ
Quản lý Liên hệ
Chào mừng Quý khách đến với hệ thống iNGA Webstore!

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý vị cách thức: Quản lý liên hệ và nội dung phản hồi của khách hàng góp ý trên Website

Sau khi đăng nhập thành công, quý vị nhấp chuột vào mục: "Quản lý liên hệ".

7.d1.jpg


 Trong cửa sổ Quản lý liên hệ bao gồm các mục: Nhóm chủ đề phản hồi ,Ý kiến phản hồi, Cấu hình

7.d2.jpg

a. Nhóm chủ đề phản hồi :  Danh sách các nhóm liên hệ để khách hàng, người xem website gửi ý kiến phản hồi đến nhóm phụ trách

7.d3.jpg

Để thêm mới một nhóm, Quý khách chọn " Thêm mới" và điền đầy đủ thông tin vào nhóm

7.d4.jpg

b. Ý kiến phản hồi :  Quản lý danh sách các ý kiến liên hệ của khách hàng gửi đến các nhóm trên website:

7.d5.jpg
 Chọn xem "Check mail" để  xem chi tiết nội dung các email liên hệ của khách hàng

7.d6.jpg
Chọn trạng thái xử lý liên hệ

c. Cấu hình: Tùy chỉnh tính năng liên hệ

7.d7.jpg
Tự động gửi email khi có liên hệ : Tự động gửi email thông báo cho Admin biết khi có liên hệ  được gửi tới Form Liên hệ
Gửi liên hệ đến email: Địa chỉ email sẽ gửi tới khi cài đặt tính năng này .
Lên đầu trang